Cause11-750x625

Туризъм

Много хора виждат в туризма спасение за българската икономика. Ние обаче бързо унищожаваме активите, с които разполага нашата родина. Безконтролното строителство и очакванията за лесна печалба в туристическия бранш доведоха до непоправими щети не само върху природата ни, но и върху историческото ни наследство. След първоначалния приход от продажби на земи и ниско квалифициран строителен труд, страдат и регионите. Най-често олигарсите смачкват малкия местен бизнес, а местното население рядко остава трайно ангажирано в туристическия бизнес и обикновено е с много ниско заплащане. Туристическите възможности за развитие на така създадените курорти изчезват завинаги.

Зелените считаме, че такова развитие на туризма не носи никакви дивиденти за България. От самото си създаване ние се борим за устойчив и целогодишен туризъм, който е съобразен с местните дадености и щади природата. По този начин туристическите локации запазват своята привлекателност в перспектива, а местното население увеличава заетостта си в разнообразни форми на туристическия бранш. Екотуризмът, лечебният, селският, културният туризъм са основните форми на устойчив туризъм, който се търси все повече по света. Местата със запазена девствена природна красота са истински магнит за гостите на родината ни. Развитието на България в тази посока е основен наш приоритет и предмет на много политики на Зелените.

Някои конкретни мерки предлагани от нас:

  • Промяна и оптимизация на туристическото райониране на страната, на културните локации и на рамковите и стратегически документи на правителството в сферата на туризма
  •  Баланс между съвременна инфраструктура и автентична природа
  • Разясняване на стандартите за достъпност в туризма (съвместимост с изискванията на лица с увреждания и специални нужди) в сътрудничество с Европейската мрежа за достъпен туризъм (ENAT) и българския Клъстер за достъпен туризъм (КДТ)
  • Целенасочена работа за популяризиране и премахване на представата, че всички градове и региони в България могат да развиват туризма като свой основен икономически отрасъл
  • Разработка и прилагане на пакети от практически мерки за стимулиране на развитието на всички форми на природосъобразен туризъм с максимална добавена стойност като поминък на местните общности в селските райони на страната, който да се основава на дребните и средни предприемачи

Виж пълната програмата на „Зелените“