Cause23-750x625

Селско стопанство

Зелените от години работим за широк достъп до качествена храна и за подкрепа на местното земеделие. Българската земя е плодородна и изобилна. Тя може не само да ни даде храна, а и да ни накара да се гордеем с продукцията си на международните пазари, защото имаме силни традиции в органичното земеделие.

Нашите производители обаче са в неравностойна битка с масовото, евтино и некачествено производство. Освен че разбива икономиката и хранителната ни независимост, масовата продукция е и с лоши хранителни качества, поради прекомерна употреба на пестициди и други химически вещества при производството ѝ.

Зелените активно подкрепяме развитието на биоземеделието и агроекологичните практики, като гаранция за качествена продукция, нови работни места и ползи за местната икономика.

Някои конкретни мерки предлагани от нас:

   • Европейските субсидии да се разпределят справедливо, с приоритет към малките и средните фермери.
   • Да се стимулира местното производство и да се премахнат пречките пред преките продажби на земеделска продукция. Всеки град над 20 000 души да има пазар за местно земеделско производство.
   • Да се подкрепят биологичното производство и агроекологичните практики. Дялът на биоземеделието все още е прекалено нисък в сравнение с потенциала ни.
   • Да се оказва подкрепа за традиционните култури и отрасли като зеленчукопроизводство, овощарство и пчеларство. Да бъдат забранени неоникотиновите пестициди, които унищожават пчелите.

Виж пълната програмата на „Зелените“