Здравеопазване

ZdraveopazvaneОсновни точки

 • Социалната справедливост е основна ценност на Зелените.
 • Достъпа до здравеопазване е неравен за различни социални групи и региони.
 • Недостатъчно финансиране и корупция водят до задълбочаване на проблемите.
 • Лекарствата за хронични болести са често с многократно завишени цени и липсва конкуренция на пазара.

Обстановката

 • Демографските промени водят до намалена гъстота на населението.
 • Невъзможност да се задържат специалисти в България поради по-атрактивни условия в други държави и недостиг на лекари там.
 • Проблем с качеството в образователната система.
 • След премахването на поликлиниките липсва звено между болница, личен лекар и спешна помощ, което най-вече натоварва бърза помощ.

Насоки за дискусия

 • Съотношение публично/частно при болници, лекарства, лекари.
 • Промяна на задачите на бърза помощ и нейното финансиране.
 • Решения за медицински услуги в отдалечени и рядко населени райони.

Сподели твоите идеи!

Като се регистрираш за симпатизант, напиши ни по коя тема искаш да работиш с нас. Тематичният координатор ще се свърже с теб, за да те включи в работната група.